DanLuat 2020

Nguyễn Phan Tuấn Khải - Rakkan

Họ tên

Nguyễn Phan Tuấn Khải


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 05/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url