DanLuat 2021

Phạm Ngọc Tuấn - quynhtrang17112007

Họ tên

Phạm Ngọc Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/03

Đến từ Kon Tum, Việt Nam