Bài viết của thành viên

Bài viết của quyetthang025-Le Quyet Thang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Trợ cấp thất nghiệp

    xin chào Luật sư cho Thắng hỏi về tường hợp trợ cấp thất nghiệp vui lòng giải thích rõ giúp Thắng. 1. Thắng đã nghỉ việc ở cty x từ tháng 9/2014 và đã làm trợ cấp thất nghiệp vào ...
    Trong Lao động | của quyetthang025 | Ngày: 11/12/2014