Bài viết của thành viên

Bài viết của quyda-Quy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re: Hợp đồng tiền hôn nhân

    hungmaiusa viết: quyda viết: Chào các bác Em được biết là VN chưa có HĐ tiền HN, mà chỉ có " thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng", tuy nhiên bạn em nói có thể ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của quyda | Ngày: 03/10/2016
  • Hợp đồng tiền hôn nhân

    Chào các bác Em được biết là VN chưa có HĐ tiền HN, mà chỉ có " thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng", tuy nhiên bạn em nói có thể thoả thuận tất cả các ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của quyda | Ngày: 01/10/2016