DanLuat 2020

Quế Tiến Nhật - quetiennhat

Họ tên

Quế Tiến Nhật


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 08/04

Đến từ Nghệ An, Việt Nam

Quế Tiến Nhật - qtn.april@gmail.com - 0919859883

"Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn.

Nhưng bạn chết trong nghèo khó đó mới chính là lỗi của bạn." - Bill Gates

Tỉnh thành Nghệ An, Việt Nam
Url