Bài viết của thành viên

Bài viết của quachchihieusd-quach chi hieu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 4 trong khoảng 4 (0 giây)
 • kê khai

  Tôi cũng có làm đơn khiếu nại đã gửi lên tỉnh nhưng đến giở đã hơn 6 tháng mà chưa thấy cơ quan nào trả lời hết
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của quachchihieusd | Ngày: 16/07/2014
 • kê khai khi nhà nước quy hoạch đất

  Cho hỏi khi kê khai quy hoạch đất thì cán bộ nhà đất phải điều tra làm rõ nguôn góc đất nhưng khi kê khai đất của tôi thì cán bộ nhà đất không có liên hệ với tôi là chủ hộ mà tự ý kê khai nguồn góc đất theo ý mình nhăm mục đích hạn chế số tiền đền bù ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của quachchihieusd | Ngày: 16/07/2014
 • kê khai quy hoạch đất

  Khi quy hoạch đất được kê khai không đúng với móc thơi gian, khi kê khai bên sở tài nguyên của huyện đã tự đưa ra móc thơi gian để bồi thường và diện tích không đúng với thực tế, còn cán bộ bên tài nguyên thì không hướng dẫn người dân mà còn nói la :nếu ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của quachchihieusd | Ngày: 16/07/2014
 • quy hoach qua han

  Hiện nhà tôi đang đươc quy hoạch để xây dựng nhà ở cho công nhân xí nghiệp thủy sản sông đốc, nhưng từ khi có quyết định quy hoạch đến nay đã hơn 6 tháng mà chưa thấy trả lơi, tôi cũng đã làm đơn khiếu nại lên tỉnh nhưng cũng không thấy có quyết định ...
  Trong Đất đai, Nhà cửa | của quachchihieusd | Ngày: 16/07/2014