Bài viết của thành viên

Bài viết của pvdung72-Pham Van Dung

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 4 trong khoảng 4 (0,005 giây)
 • Re:Tìm văn bản

  Bạn vào trang sau: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&doctype=3&_piref578_33330824_578_1_1.page=5 Bạn có thể tìm số văn bản ở ô tìm kiếm
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của pvdung72 | Ngày: 26/01/2011
 • Re: XIn giúp văn bản Luật đất đai

  Có rất nhiều văn bản luật đất đai từ xưa đến nay, bạn có thể vào trang sau để tìm hiểu: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của pvdung72 | Ngày: 26/01/2011
 • Re:Phép vua lệ làng

  Quan nhất thời, dân vạn đại. Lại nữa, thắng người không bằng thắng chính mình, và cũng nên xem lại chính mình trước khi trách người. Liệu thực sự mỗi chúng ta sẵn sàng từ chối 'ngoại ...
  Trong Café DanLuat | của pvdung72 | Ngày: 26/01/2011
 • Re:Phép vua lệ làng

  Tôi đã định làm sổ đỏ ở đó rồi, có lẽ kỷ luật rùa vẫn còn tốt hơn là họ tìm mọi cách thoái thác trách nhiệm. Lại nữa, họ vin vào quy hoạch treo để hành ...
  Trong Café DanLuat | của pvdung72 | Ngày: 26/01/2011