DanLuat 2020

Nguyễn Việt Dũng - powerising

Họ tên

Nguyễn Việt Dũng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Trung học cơ sở
  • PTTH Trần Nhân Tông
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url