DanLuat 2021

Nguyễn Ngọc Đoan Trang - phuthomtv

Họ tên

Nguyễn Ngọc Đoan Trang


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • tự do
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2008 đến 01/2009
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    không có

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url