Bài viết của thành viên

Bài viết của phuongtoaan-dang hong phuong

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • Có nhiều lý do để "bỏ án vào túi" lắm!

    Ở đây tôi không nói đến vấn đề tiêu cực mà chỉ phân tích nguyên nhân khách quan thui: - Thứ nhất: Trình độ của Hội thẩm không đáp ứng được yêu cầu nên  phải theo hướng của Thẩm phán là đương nhiên dễ xảy ra. Trừ những hội thẩm đã từng là người tiến hành ...
    Trong Café DanLuat | của phuongtoaan | Ngày: 22/07/2008