DanLuat 2021

Giang Chấn Phương - phuongsgmn

Họ tên

Giang Chấn Phương


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Rong chơi một chốc dưới trần thế

Tiêu hết túi thơ lại muốn về

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url