Bài viết của thành viên

Bài viết của phuoc.hohuu-Hồ Hữu Phước

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • hỏi về luật

    con tôi tốt nghiệp y khoa đa khoa trường ĐH Pham Ngoc Thạch năm 2013, công tác tại BV Nguyễn Tri Phương. Nay cháu dự tuyển viên chức nhà nước. Trong thủ tục cần có bảng điểm chi tiết toàn khóa ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của phuoc.hohuu | Ngày: 14/08/2014