DanLuat 2021

Đặng Văn Thanh - phu_thuy8606

Họ tên

Đặng Văn Thanh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 04/09

Đến từ Quảng Ninh, Việt Nam
Công ty
  • UBND huyện Hoành Bồ
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2010 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Nhan vien

Tỉnh thành Quảng Ninh, Việt Nam
Url