DanLuat 2020
DanLuat 2020

Phạm Hải Sơn - phsonlawyer

Họ tên

Phạm Hải Sơn


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 02/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn Mai Sơn (Mai Son consultants limited company)

Tồ chức: Mai Son consultants limited company có những chuyên gia về hợp đồng thương mại, dân sự đang giảng dạy tại các trường đại học và những luật sư danh tiếng trên địa phàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực tư vấn:

- Làm dịch vụ thành lập, giải thể, tạm ngưng ... doanh nghiêp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Sở hữu trí tuệ;

- Khai di sản thừa kế;

- Tư cấn về đàm phán, soạn thảo, ký kết Hợp đồng thương mại, dân dự;

- Tư vấn kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, thuế; lao động......

- Làm dịch vụ Nhà đất, doanh nghiệp, thuế....;

- Đại viện theo ủy quyền...

Liên hệ: 0983 817 895 email: sonphs@gmail.com

Phạm Hải Sơn

Công ty TNHH Tư vấn Mai Sơn (Mai Son consultants limited company)

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger phsonlawyer
Url