DanLuat 2021

Kim Thái Phong - PhongNgaNam

Họ tên

Kim Thái Phong


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/12

Đến từ Sóc Trăng, Việt Nam
Đại học
  • Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền

Trung học cơ sở
  • phổ thông cấp 2,3 Ngã Năm
Âm nhạc những bản nhạc có ý nghĩa đối với cuộc sống.
Sách khoa học và lịch sử
Tỉnh thành Sóc Trăng, Việt Nam
Yahoo! Messenger Kimphong47
Url