DanLuat 2021

Nguyễn Văn Phi - Phiydplk

Họ tên

Nguyễn Văn Phi


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/11

Đến từ Gia Lai, Việt Nam
Tỉnh thành Gia Lai, Việt Nam
Url