Bài viết của thành viên

Bài viết của Phaxurau-Ngô Quang Khánh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chế độ dành cho người lao động

    Kính gửi: Các luật sư Nhờ c ác Luật sư trả lời giúp trường hợp sau: Khi doanh nghiệp ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với một số trường hợp có ghi rõ: Đơn vị chi trả cho cá nhân một khoản trợ cấp là XXXX đồng. Vậy trong thời hạn bao lâu ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của Phaxurau | Ngày: 29/07/2008