DanLuat 2020

Phạm Thanh Hữu - phamthanhhuu

Họ tên

Phạm Thanh Hữu


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 05/06

Đến từ

"Hãy sống như bạn chỉ còn một ngày để sống, hãy làm việc như bạn chỉ còn một ngày để làm việc, hãy yêu như bạn chưa từng yêu và chỉ có một lần để được yêu"

Email: thanhhuu050690@gmail.com