Bài viết của thành viên

Bài viết của petrang-Ung Thị KimTrang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,003 giây)
  • chi phí được trừ

    xin cho hỏi cách tính chi phí được trừ đối với phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của petrang | Ngày: 24/07/2014
  • Phụ cấp và trợ cấp

    Xin cho cháu hỏi giữa phụ cấp và trợ cấp khác nhau như thế nào? Đối tượng nào được hưởng trợ cấp và đối tượng nào được hưởng phụ cấp?
    Trong Lao động | của petrang | Ngày: 18/07/2014