Bài viết của thành viên

Bài viết của PeterGao123-Nguyen Van Anh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Cần biết

  Nếu tôi đồng ý bồ thường lại số tiền đó . Và chịu phạt của công ty thì sao LS , công ty có quyền truy tố không ? . Tôi phải làm gì nếu bị truy tối . Và mức phạt của công ty quá sức của tôi thì sao .
  Trong Lĩnh vực Luật khác | của PeterGao123 | Ngày: 04/02/2015
 • Cần thêm thông tin

  Đây là lần đâu tiên tôi vi phạm , tôi đã thừa nhận với cấp Trên của tôi . Bây h tôi phải làm gì tiếp theo , tôi rất hoang mang .
  Trong Lĩnh vực Luật khác | của PeterGao123 | Ngày: 04/02/2015
 • Gian lận tiền tại cửa hàng

  Tôi làm cho một cửa hàng thứ ăn nhanh , tôi có gian lận số tiền dưới 3tr đồng , tôi bị phát hiện và báo cáo với cấp trên về sự việc trên . Tôi gian lận băng cách ...
  Trong Lĩnh vực Luật khác | của PeterGao123 | Ngày: 03/02/2015