Bài viết của thành viên

Bài viết của OGAG-Huỳnh Chí Cường

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Re

    Theo nghị định 43 thì chỉ có cấp lần đầu mới có quyết định cấp GCN còn các lần sau thì không, và thông qua giao dịch (thể hiện trong HD như tặng cho, chuyển nhượng) cq Tnmt cấp giấy hoặc đăng ký biến động thôi
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của OGAG | Ngày: 04/11/2019