DanLuat 2020

Nguyễn Xuân Pháp - nxphapbaan

Họ tên

Nguyễn Xuân Pháp


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/06

Đến từ Quảng Ngãi, Việt Nam
Công ty
  • Quang Ngãi
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên

Đã có vợ và có con

Tỉnh thành Quảng Ngãi, Việt Nam
Url