DanLuat 2021

Nguyễn Tất Thành - ntthanh_kt

Họ tên

Nguyễn Tất Thành


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 22/02

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam
Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Url