Bài viết của thành viên

Bài viết của ntc20062006-can nguyen

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • đặt cọc trước có lấy lại được không

    Bạn tôi đi xem nhà và đặt cọc trước 1 triệu đồng, và hẹn với chủ nhà ngày hôm sau sẽ đến ký hợp đồng, nhưng sau khi xem kỹ căn nhà có vài điểm bất tiện thì bạn tôi có ý định không thuê nữa. Hỏi chúng tôi có lấy lại số tiền đặt cọc đó được không.
    Trong Dân sự | của ntc20062006 | Ngày: 05/03/2010