DanLuat 2020

Nguyễn Thanh Tùng - nt7ung

Họ tên

Nguyễn Thanh Tùng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 16/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

"Ở ta có cả một rừng luật nhưng hành xử lại áp dụng luật rừng"

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url