Bài viết của thành viên

Bài viết của Nolove1-Đỗ thành đạt

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Giấy uỷ quyền

    Tôi có vấn đề này muốn được luật sư tư vấn khi mẹ tôi còn sống có viết giấy uỷ quyền cho tôi trong nom quản lý mảnh đất mà mẹ tôi đứng tên trong bìa đỏ có điểm chỉ của mẹ tôi và công chứng của chính quyền địa phương đến lúc mẹ tôi mất không để lại di ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Nolove1 | Ngày: 28/09/2018