Bài viết của thành viên

Bài viết của noivuphuloc-Huỳnh Văn Quang Vũ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 4 trong khoảng 4 (0,005 giây)
 • Re:thẩm quyền cho thôi việc viên chức

  Cám ơn LS em cũng có ý kiến như LS. Nhưng theo nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Mục 5 : QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ...
  Trong Lao động | của noivuphuloc | Ngày: 17/07/2014
 • thẩm quyền cho thôi việc viên chức

  Nhờ LS tư vấn giúp! Viên chức giáo dục (giáo viên trường Trung học cơ sở) có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng, lý do sức khỏe không đảm bảo. Thì thẩm quyền cho thôi việc là ...
  Trong Lao động | của noivuphuloc | Ngày: 11/07/2014
 • Re:Xin nghỉ khi chưa hết HĐLĐ

  NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Điều 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự 1. Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc ...
  Trong Lao động - Việc làm | của noivuphuloc | Ngày: 25/06/2014
 • Re:Xin nghỉ khi chưa hết HĐLĐ

  NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Mục 5 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Điều 18. Các nội dung liên quan đến hợp đồng làm việc 1. Việc tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp ...
  Trong Lao động - Việc làm | của noivuphuloc | Ngày: 25/06/2014