Bài viết của thành viên

Bài viết của nmt151189-Nguyễn Mộng Cầm

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • thắc mắc về BHTN

    tôi xin nghỉ việc từ tháng 6 nhưng do công ty chưa kiếm được người thay thế nên tôi làm tiếp tục cho đến tháng 11. tôi có quyết định thôi việc ngày 22/11/2012,,,,công ty chốt ...
    Trong Lao động - Việc làm | của nmt151189 | Ngày: 28/11/2012