DanLuat 2021

NGUYEN KIM SANG - nks1950

Họ tên

NGUYEN KIM SANG


Xưng hô

Ngày sinh nhật 23/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Luật sư chuyên trách về Hình sự, Dân sự và tất cả những công việc liên quan đến Toà án, Kiểm sát, Công an. Tư vấn pháp luật về Đăng ký kinh doanh.
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url