Bài viết của thành viên

Bài viết của nickciat-bui quang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re: Nghỉ việc

    HoNguyenTruong70 viết: Bạn chỉ được hưởng trợ cấp thôi việc theo chế độ công ty , bạn chưa đủ 1 năm làm việc nên không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. THanks luật sư mình cũng đang thắc mắc như thế
    Trong Lao động | của nickciat | Ngày: 10/09/2013