DanLuat 2020

Phan Thị Quỳnh Như - nhucpa

Họ tên

Phan Thị Quỳnh Như


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 03/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Công ty Kiểm toán AFC
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/1999 đến 07/2007
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Kiểm toán viên

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url