Bài viết của thành viên

Bài viết của nhkhiem1207-Nguyễn Hoàng Khiêm

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Nghỉ việc

    chào luật sư! hiện tại tôi đang công tác tại trường tiểu học đang trong thời gian hợp đồng chưa được 1 năm, nhưng do hoàn cảnh gia đình tôi muốn nghỉ việc ở cơ quan hiện tại để đến nơi khác sống! vậy ...
    Trong Lao động | của nhkhiem1207 | Ngày: 09/09/2013