DanLuat 2021

Nguyễn Hoàng Yến Nhi - nhinguyen22587

Họ tên

Nguyễn Hoàng Yến Nhi


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 22/05

Đến từ Cần Thơ, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Cần Thơ
  • Đại Học QG TP.HCM - Đại Học KHXH & NV

Tỉnh thành Cần Thơ, Việt Nam
Skype nhichivas
Facebook https://www.facebook.com/chivas.ctv
Url