DanLuat 2020

Nguyễn Minh Nguyệt - nguyetnm1963

Họ tên

Nguyễn Minh Nguyệt


Xưng hô

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • VPKVMN
  • Thời gian làm việc
    Từ 12/1984 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    CHUYÊN VIÊN

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url