Bài viết của thành viên

Bài viết của nguyenxuanasco-Nguyen thi xuan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Cách viết HĐ GTGT

    Xin thư viện pháp luật cho biết: Công ty tôi có nhận được một số hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào chỉ có chữ ký của mục người lập và đóng dấu treo góc trái phía ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của nguyenxuanasco | Ngày: 22/01/2016