DanLuat 2021

Nguyễn Vũ An - nguyenvuan

Họ tên

Nguyễn Vũ An


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Học Viện Hành Chính
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chưa có việc làm

Nguyễn Vũ An_Học viện Hành chính Y!h: nguyenvuan_nva ĐT: 01687124730 Một sinh viên bình thường, thích khám quá, chính trị, hành chính nhà nước, luật,...
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url