DanLuat 2021

Nguyễn Văn Đạt - nguyenvandat

Họ tên

Nguyễn Văn Đạt


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 14/10

Đến từ Quảng Ninh, Việt Nam
Công ty
  • Công Ty Luật Việt - Trung
  • Thời gian làm việc
    Từ 12/2007 đến 12/2008
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Cán bộ

Trung học cơ sở
  • trưòng THPT Minh Hà
Tỉnh thành Quảng Ninh, Việt Nam
Yahoo! Messenger nguyenvandatvpls
Facebook dat nguyen
Url