Bài viết của thành viên

Bài viết của NguyenTrongHiep_lawyer-Nguyễn Trọng Hiệp

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,016 giây)
  • Ve cau hoi cua ban Banglanh

    Để bảo vệ quyền lợi của người Lao động, luật quy định người sử dụng lao động và người lao động phải giao kết hợp đồng lao động theo một trong các loại hình sau: (Điều 27-Bộ Luật Lao động) a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động ...
    Trong Lao động - Việc làm | của NguyenTrongHiep_lawyer | Ngày: 03/11/2009