Bài viết của thành viên

Bài viết của nguyenphuchauueh-nguyễn phúc hậu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • tranh chấp trong công ty cổ phần

    Công ty Huy Hoàng có số cổ phần là 500.000. Ngày 1/1/2016, công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông, bầu ra Hội đồng quản trị mới. Ông Sơn là chủ tịch HĐQT cũ. Cuộc họp có 53 cổ đông ...
    Trong Doanh nghiệp | của nguyenphuchauueh | Ngày: 04/02/2015