DanLuat 2021

Nguyễn Ngọc - NguyenNgoc0806

Họ tên

Nguyễn Ngọc


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Kinh tế - Luật

“Great intellects are skeptical.”

― Friedrich Nietzsche

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url