DanLuat 2021

Nguyễn Minh Tuấn - nguyenminhtuan1112

Họ tên

Nguyễn Minh Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 22/08

Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam
Tỉnh thành Đà Nẵng, Việt Nam
Url