DanLuat 2015

Nguyễn Khánh Chinh - nguyenkhanhchinh

Họ tên

Nguyễn Khánh Chinh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 24/04

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bô lô ba la

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url