DanLuat 2020

Nguyễn Huyền Ly - nguyenhuyen.ly

Họ tên

Nguyễn Huyền Ly


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 19/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội
  • Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

MS. NGUYEN HUYEN LY

HAVIP INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.

Correspondence and Operation Address:

Unit 2002 Licogi 13 Tower, 164 Khuat Duy Tien street, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam

Corporate Office:

No. 15, Lane 102 Khuat Duy Tien street, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam

Mob: 0974 044 633

Email: nguyenhuyenlyls@gmail.com

Website: www.havip.com.vn