Bài viết của thành viên

Bài viết của nguyenhuehb-Nguyễn Thị Huệ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • hành vi xâm phạm mồ mả

    Hành vi đập phá tường bao quanh mộ phả hủy 6m dai,thiệt hại đến 2.000.000đ có phải hành vi xâm phạm mồ mả và sẽ bị xử phạt như thế nào? Luật nào và điều nào quy định?
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của nguyenhuehb | Ngày: 18/03/2015