Bài viết của thành viên

Bài viết của nguyencongat-NGUYỄN CÔNG ĐẠT

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • ngành nghề nặng nhọc độc hại

    - xin luật sư cho biết những ngàng, công việc cụ thể được quy định là ngành, nghề nặng nhọc độc hại. hoặc những văn bản có thể tra cứu được thông tin này - xin luật sư cho biết văn bản quy định để thành lập một cơ sở khám chữa bệnh ban đầu theo quy định ...
    Trong Lao động - Việc làm | của nguyencongat | Ngày: 05/08/2009