Bài viết của thành viên

Bài viết của nguoiyendinh-TRỊNH ĐĂNG HA

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,002 giây)
  • Quyền Đòi Tài Sản

    A ủy quyền cho thay mặt A để bán 1 ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của A.Hợp đồng được lập bằng văn bản công chứng và có hiệu lực trong thời hạn 1 năm,kể từ ngày 01/03/2006.B đang thương lượng về việc bán ngôi nhà trên cho C,thì giữa A và B có mâu thuẫn.Ngày ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của nguoiyendinh | Ngày: 14/04/2010
  • hanh vi vi pham phap luat

    nhận định trên là đúng!bởi vì một khi đã vi pham pháp luật thì đã đáp ứng được tất cả các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật bao gồm mặt khách quan,mặt chủ quan,chủ thể và khách thể.do đó mọi vi phạm PL đều trái với pháp luật. Cập nhật bởi nguoiyendinh ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của nguoiyendinh | Ngày: 05/01/2010