Bài viết của thành viên

Bài viết của ngquangcm-nguyễn Quang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • TƯ VẤN VỀ PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

    Nhà trường không phân công tôi giảng dạy môn ĐLCMCĐCSVN, tôi khiếu nại, Trường giải quyết khiếu nại lần 1, Sở GD&ĐT giải quyết khiếu nại lần 2 (cả 2 lần giải quyết đều trái với văn bản hiện hành ...
    Trong Lao động - Việc làm | của ngquangcm | Ngày: 16/04/2015