Bài viết của thành viên

Bài viết của ngoctramyuki-Đỗ Hòang Ngọc Trâm (ngoctramyuki)

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,015 giây)
  • Luật doanh nghiệp

    Công ty TNHH X được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp năm 2006 ông A, bà B, ông C, ông D thành lập. Vốn điều lệ là 470000000 đồng. điều lệ công ty quy định, trong trường hợp thành ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của ngoctramyuki | Ngày: 15/03/2017