DanLuat 2015

Bài viết của thành viên

Bài viết của Ngocthanhthanh666666-Nguyễn Ngọc Thanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,054 giây)
  • Cần giúp ạ!

    Tôi có cho một người bạn mượn số tiền là 370.000.000. Có viết giấy với nội dung sẽ đóng mỗi tháng 5.000.000 (trong đó 1.000.000 tiền lãi và 4.000.000 trừ vào tiền gốc). Sau 2 năm sẽ hoàn trả số tiền gốc còn lại. 2 tháng đầu, người bạn đó gửi cho tôi, ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của Ngocthanhthanh666666 | Ngày: 01/03/2018
  • Xin được giúp ạ!

    Tôi có cho một người bạn mượn số tiền là 370.000.000. Có viết giấy với nội dung sẽ đóng mỗi tháng 5.000.000 (trong đó 1.000.000 tiền lãi và 4.000.000 trừ vào tiền gốc). Sau 2 năm sẽ hoàn trả số tiền gốc còn lại. 2 tháng đầu, người bạn đó gửi cho tôi, ...
    Trong Hình sự | của Ngocthanhthanh666666 | Ngày: 01/03/2018