DanLuat 2021

Nguyễn Ngọc Sơn - ngocsonlb

Họ tên

Nguyễn Ngọc Sơn


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 25/04

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Sư phạm Hà Nội

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger Prince_prim
Url